Pages Menu
TwitterFacebook
Categories Menu

Posted by on wrz 14, 2020 in Moja Toskania | 2 comments

Regulamin anty Covid dla rodzin i uczniów

Regulamin anty Covid dla rodzin i uczniów

W piątek ze szkoły dostaliśmy dokument pdf z regulaminem anty Covid. Są to aż 33 punkty. W skrócie chcę go przedstawić i poznac Wasze zdanie na ten temat.

 1. Przed wyjściem do szkoły rodziny będą sprawdzac codziennie temperaturę dzieciom.
 2. Rodzice absolutnie nie mogą puszczac dzieci do szkoły z gorączką wyższą niż 37.5 stopnia oraz jeśli dzieci przejawiają takie objawy jak kaszel , ból głowy, ból żołądka, gardła, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, przekrwienie błony śluzowej nosa (co to???????), dreszcze, zanik lub zmniejszenie zapachu lub smaku, biegunka lub jeśli w ciągu 14 dni dzieci miały kontakt z osobami chorymi na Covid lub z osobami w izolacji.
 3. Wszystkie dzieci muszą miec maskę ochronną jednorazową bądź z materiału w celu używania jej przy wejściu i wyjściu do szkoły, podczas przechodzenia z miejsca na miejsce w szkole, kiedy nie jest zagwarantowane utrzymanie odległości jednego metra pomiędzy ludźmi oraz przy innych zgłoszonych okazjach.Wskazanie jest posiadanie siateczki, w której można trzymac maskę ochronną wtedy kiedy się jej nie używa. Poleca się używanie maski chirurgicznej.
 4. Maski chirurgiczne muszą być wyrzucane do odpowiednich śmietników.
 5. Do sekretariatu można wejśc tylko przed uprzednim umówieniem się i w godzinach otwarcia sekretariatu oraz jeśli sprawa nie może być załatwiona ani mailowo ani telefonicznie. Do sekretariatu będzie można wejśc po uprzedniej rejestracji danych osobowych, numeru telefonu, daty wejścia, a następnie czasu spędzonego w sekretariacie oraz przed uprzednim zmierzeniem temperatury.
 6. Rodzice nie mogą wejśc do szkoły chyba, że zostali wezwani lub z innych poważnych powodów.
 7. Materiały dydaktyczne każdej klasy nie będą mogły byc używane przez inne klasy. Jeśli zabawki będą użyte to codziennie będą dezynfekowane.
 8. Nie można używac zabawek przyniesionych z domu.
 9. Uczniowie będą musieli unikac dzielenia się materiałami dydaktycznymi pomiędzy sobą.
 10. Po każdej lekcji przewidziane jest 5 minut przerwy na relax podczas której uczniowie mogą pójśc do toalety w odstępach i tylko jeśli jest to faktycznie potrzebne.
 11. Podczas przerw klasa będzie wietrzona. Ogólnie klasa będzie wietrzona co godzinę.
 12. W celu uniknięcia zgrupowań w toalecie będzie można z niej korzystać również podczas lekcji.
 13. Za każdym razem kiedy dziecko będzie szło do toalety będzie musiało umyć ręce mydłem i wysuszyć je papierowym ręcznikiem. W każdej klasie czy innych miejscach wspólnego przebywania będzie powieszony pojemnik z żelem dezynfekującym.
 14. By skorzystać z toalety lub innych miejsc wspólnego przebywania dzieci od 6 lat wzyż muszą założyc maske ochronną.
 15. Podczas przerw uczniowie pozostaną w klasach i będą mogły zjeśc. Zakazane jest wymienianie się jedzeniem bądź piciem.
 16. Butelki z wodą, bidony, szklanki muszą byc podpisane.
 17. Ławki mają byc tak ułożone jak w momenie wejścia do klasy. Na podłodze naklejone są dwa pasy pod każdą ławką, które wskazują na dwie przednie nogi ławki.
 18. Nauczyciele i rodzicę muszą poinstruowac dzieci w kwesti unikania zgrupowań, utrzymywania odległości, mycia rąk, używania żelu dezynfekującego, kichania lub kaszlenia w chusteczki jednorazowe (przyniesione z domu) lub łokiec , unikania dotykania rękoma ust, nosa i oczu.
 19. Wejścia i wyjścia ze szkoły muszą odbywac sie rzędami, w maskach.
 20. Rodzice muszą przestrzegac godzin wejścia i wyjścia ze szkoły.
 21. Po przyjściu lub wyjściu dziecka ze szkoły rodzice muszą unikac pozostania w pobliżu szkoły (chodniki, parkingi, plae itd.)
 22. Każda szkoła posiada termometr na podczerwień, który może byc użyty w każdym momencie niepewności. Na wejściu będzie można losowo mierzyc temperaturę.
 23. Jeśli dziecko będzie przejawiac objawy wymienione powyżej zostanie odizolowane. Rodzina zostanie natychmiast powiadomiona i będzie musiała jak najszybciej zabrac dziecko ze szkoły. W tym przypadku podczas trwania roku szkolnego ważna jest maksymalna dyspozycyjnośc rodzica bądź osoby oddelegowanej.
 24. W przypadku choroby rodzina musi o tym zawiadomic telefonicznie sekretariat.
 25. Jeśli choroba trwa więcej niż 3 dni wejście do szkoły jest możliwe po pokazaniu certifikatu medycznego.
 26. Nie można używac prywatnych ręczników w toaletach, tylko ręczniki papierowe.
 27. Dzieci przedszkoli będą odprowadzone do wyjścia przez personel szkolny lub nauczycieli. By uniknąc zgrupowan przed szkołą może stac tylko jeden rodzic.
 28. Rozmowy rodziców z nauczycielami będą prowadzone przez videochat, po uprzednim umówieniu się mailowo.
 29. Uczniowie nie będą mogli przebierac się na wf, tylko ewentualnie zmieniac obuwie. Gimnastyka będzie odbywac się głównie na świeżym powietrzu.
 30. Nie można przynieśc jedzenia i picia z domu i nie można świętowac w szkole ani urodzin ani innych uroczystości.
 31. W klasach będzie gwarantowana bezpieczna odległośc.
 32. Uczniowie będą trzymac kurtki w torbie/siatce, którą można umyć i będą ją trzymać powieszoną na swoim krześle. Plecak będzie umieszczony pod ławką.
 33. Każdemu członkowi rodziny, również dzieciom poniżej 14 roku życia (za pozwoleniem rodziców) zaleca się zainstalowanie aplikacji o nazwie Odporni.

A jak to jest u Was?

2 komentarze

 1. Z tego co pamiętam Julcia już ostatnio nie jadła szkolnych posiłków więc jeśli nie można przynosić z domu co planujecie? w kwestii szkolnej obaj moi synowie to studenci i obaj będą miec zajęcia w systemie mieszanym – u jednego to już na 100% wykłady online, laboratoria na uczelni – Gdańsk; młodszy w Krakowie tu jeszcze uczelnia sie nie zdeklarowała a dokładnie jego kierunek; zaś co do wytycznych jeszcze nie podali np. dotyczących masek czy otwartości bufetu. Pozdrawiam Cię Olu serdecznie.
  P.S. podręczniki już odebrałaś?

  • Pomimo zakazu dzieci przynoszą z domu podwieczorek. Ktoś pizzę, ktoś schiacciatę albo batonik. Podręczniki odebrałam 4 dni temu, już jak zaczął się rok szkolny. Serdecznie pozdr., A.

Post a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *